نقل قول

بعضی‌ها سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به ببری درنده تشبیه کرده‌اند که باید او را به ضرب گلوله از پای درآورد. عده‌ای آن‌را به صورت گاو شیرده می‌نگرند که باید دوشیدش. فقط عده قلیلی آن را همانطور که هست می بینند – قاطری که با تمام قدرت گاری را می‌کشد.(چرچيل)

ازين به بعد نقل قول هايي  كه ارزش نوشتن داشته باشد را  در بلاگ منتشر خواهم كرد.