نسبت هاي نجومي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران

مطابق با گزارش سرمايه گذاري جهاني كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD, 2008) جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران براي سال 2005 كه بيشترين مقدار را در بين اين سال ها به خود اختصاص داده است 918 ميليون دلار بوده و در سال قبل و بعد به ترتيب 306 و 317 ميليون دلار بوده. اين در حالي است كه اين مقدار براي كشور چين در سال 2005 چيزي حدود 79 برابر ايران بوده و در سال قبل و بعد به ترتيب 198 و 229 برابر ايران بوده است و براي تركيه در اين سه سال 9و 11 و 63 برابر ايران بوده، ملاحظه مي شود كه اين ارقام تا چه اندازه نجومي هستند و نشان دهنده عقب افتادن از قافله توسعه اقتصاد جهاني است.
كشور ايران در طول سال هاي 2004 تا 2007 فقط توانسته 0.2 درصد (0.002) از جريان ورودي سرمايه هاي خارجي در حال جريان در قاره آسيا را به خود اختصاص دهد كه رقم بسيار پاييني است همچنين نسبت سرمايه هاي وارد شده به ايران به كل سرمايه هاي وارد شده به كشور هاي در حال توسعه 0.1 درصد است (0.001).
از آنجايي كه ايران بطور بالقوه قابليت جذب سرمايه هاي خارجي را با توجه به وجود منابع و ذخاير خدادادي و همچنين نيروي كار گسترده دارا مي باشد شاخص پتانسيل سرمايه گذاري مستقيم  ايران (Inward FDI Potential Index) كه توسط آنكتاد محاسبه شده است مقدار مناسب تري را نسبت به شاخص كارايي سرمايه گذاري (Inward FDI Performance Index) دارد. اين شاخص براي در بين 141 اقتصادايران را در رتبه   59 قرار داده است اين در حالي است كه شاخص كارايي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران را در رتبه  133 قرار داده است.

منبع: www.unctad.org/wir

معرفي سايت هاي اينترستينگ اقتصادي

سايت شبكه علم اقتصاد (economics network) سايت بسيار مفيدي براي دانشجويان و خصوصا اساتيد اقتصاد است در اين سايت ميتونيد تمام كتاب هاي مختلف در موضوعات مختلف را كه بخوبي طبقه بندي شده يافت كنيد از تحقيقات اخير با خبر شويد لكچر ها  و اسلايد هاي درس هاي مختلف اقتصاد را از سراسر دنياي وب پيدا كنيد و بسياري از منابع را كه شايد خودتان بسختي قبلا ميتوانستيد پيدا كنيد اينجا سريع و اسوده پيدا خواهيد كرد همچنين منابعي براي نحوه تدريس و اموزش اقتصاد كه براي اساتيد مفيد است وجود دارد و بانك سوالات كه اين قسمت نياز به ثبت نام دارد (چون مساله امنيتي ميشود ) كه من تست نكردم ببينم آزاد است يا نه. اگر من جاي مدير سايت بودم اسم اين سايت را شبكه مركزي سايت هاي اقتصادي مي ناميدم (central network of economics webpages)

اخيرا استفاده از نرم افزارهاي كاربردي براي تدريس اقتصاد بسيار فراگير شده البته مسلما نه در ايران، يكي ازين پكيج ها سايت semecon كه نرم افزار هاي جالبي را براي اموزش اقتصاد ارائه كرده در سايت همينطور كه ميبينيد براي هر مبحث يك نرم افزار كاربردي طراحي شده نحوه نصب را ميتوانيد دراينجا (negaheazad ) مطالعه كنيد