چرا چين امريكا را در تحريم ايران ياري نميكند؟

پيرو پست قبلي با داده هايي برخوردم كه تاييد كننده نظرم در مورد تحريم ايران توسط امريكا و زير بار نرفتن چين براي تحريم ايران است. فرض كنيد ابزار كشور ها براي فشار، تحريم صادراتي است، يعني براي فشار واردات به كشور هدف را متوقف مي كنند. دوباره فرض كنيد سه كشور ايران ايالت متحده و ايران وجود دارد. امريكا مي خواهد در هر صورت و با هر هزينه اي  ايران را تحريم كند. براي تاثير بيشتر نياز دارد چين را هم قانع كند كه اورا ياري كند. فرض كنيد ميزان واردات ايران از امريكا 20 ميليارد دلار و از چين 40 ميليارد دلار باشد. در سال 2009 ميزان واردات چين از امريكا 77 ميليارد دلار است  و واردات امريكا از چين 309 ميليارد ريال يعني حدود 4.5 برابر واردات چين از امريكا. فرض كنيد اهرم فشار امريكا براي اقناع چين ابزار تحريم است و اگر چين ايالت متحده را ياري نكند توسط امريكا تحريم مي شود. اگر چين ايران را تحريم كند 40 ميليارد دلار وارداتش را  به ايران از دست مي دهد، اگر ايران را تحريم نكند 309 ميليارد دلار از دست مي دهد(تحريم توسط امريكا) و 20 ميليون دلار بدست مي آورد (ميزان وارداتي كه قبلا از امريكا وارد مي كرد و الان از چين تقاضا مي كند). اما نكته اينجا است كه چين مي داند امريكا اورا تحريم نميكند زيرا ميزان واردات امريكا از چين 4.5 برابر اين ميزان براي چين است و در صورت تحريم، امريكا بيشتر زيان مي كند. پس تعادل نش ايتجا شكل مي گيرد كه امريكا ايران را تحريم كند اما چين استراتژي عدم تحريم را انتخاب مي كند.

سواري مجاني در تحريم

تصور كنيد 3 كشور امريكا چين و ايران وجود دارد، اگر امريكا قصد تحريم ايران را داشته باشد براي تاثير بيشتر بر ايران بايد چين را هم متقاعد كند كه او را در تحريم ياري كند. اما براي چين بهتر است كه از تحريم ايران استنكاف كند زيرا كه در اين صورت مي تواند از سواري مجاني بهره ببرد. وقتي امريكا ايران را بطور يك جانبه تحريم كند براي چين دو گزينه وجود دارد: تحريم و عدم تحريم. هر انتخابي براي چين هزينه و منافعي دارد. منافع تحريم ايران توسط چين امتيازاتي است كه از امريكا ميگيرد اما منافع عدم تحريم ايران اولا باقي ماندن روابط اقتصادي ايران وچين در سطح قبلي است و ثانيا افزايش تقاضايي كه به خاطر تحريم ايران توسط امريكا به كشور چين منتقل مي شود. فرض كنيد حجم تجاري ايران با امريكا قبل از تحريم (چه مستقيم و چه غير مستقيم) 10 ميليارد و با چين 20 ميليارد است، وقتي ايران توسط امريكا بطور يكجانبه تحريم مي شود ايران مجبور است براي رفع نيازش حجم تجاري را با چين به 30 ميليارد افزايش دهد. به علاوه چين مي تواند از بازار انحصاري خريد نفت نيز اضافه رفاه بيشتري كسب كند. يكي از توضيحاتي كه مرا قانع مي كند چين در تحريم ايران، امريكا را ياري نكند همين سواري مجاني است.

در هفته هاي اينده مقاله مفصلي در اين رابطه در مجله اتاق بازرگاني اصفهان چاپ خواهد شد.

ذهن مصرف كنندگان در دوران ركود

بازي با رفتار مصرف كنندگان در دوران ركود: كمپاني ها فهميده اند كه نداشتن پول مشكل مصرف كنندگان نيست انها پول دارند اما بدليل ترس از اينده بسختي انرا خرج مي كنند پس بنگاه ها بدنبال روشي هستند تا مصرف كننده را ترغيب به مصرف كنند يك مثال ان شركت هيونداي است كه قراردادي مي بندد كه در صورت از دست دادن شغل تا در طول سال ميتواند پول خود را ريفاند يا باز پس بگيرد اينطوري به مصرف كننده اين اظمينان را مي دهد كه كمتر از اينده بترسد. يك مثال ديگر شركت لويس وويتون (Louis Vuitton) توليد كننده كيف و چمدان است كه با توليدات 2 بعدي خود به مصرف كننده مي گويد نيازي نيست 2 سال ديگر يك چمدان ديگر بخري همين چمدان را با زيرو رو كردن ميتواني تغيير دهي و حتي مي تواني صبح چمدان سياه و بعد از ظهر چمدان قرمز استفاده كني. يك ترفند ديگر شركت ها استفاده از ذهن گذشته مصرف كنندگان است. با توجه به اتفاقاتي كه اكنون افتاده و ورشكستي بسياري از بنگاه هاي بزرگ و سود اوري كه انتظار ورشكستيشان نميرفت ذهن مصركنندگان به محيط حال حاظر بي اعتماد شده به همين خاطر به خاطرات گذشته فيدبك مثبت ميدهند و براي مثال همين شركتويس وويتون از بازيگراني براتي تبليغ استفاده ميكنند كه اكنون شهرت انچناني ندارند اين به انها كمك مي كند تا اعتماد مصرف كنندگان را جلب كنند.

خلاصه اي از يك مقاله  در تايمز

اقتصاددانان در مورد اعتقاد شما به بشقاب پرنده چه مي گويند

يكي از موضوعات و شاخه هاي علم اقتصاد كه اخيرا در مطالعات برخي از اقتصاددانان پي گيري ميشود اقتصاد عجايب (freakeconomics) ناميده مي شود موضوعات مورد مطالعه در اين شاخص هر چيزي مي تواند باشد منتهي نحوه مطالعه پديده مورد نظر بر اساس روش ها و ابزار هاي اقتصادي مي باشد يكي از اين موضوعات كه توسط يكي از دانشجويان اقتصاد در وبلاگ تخصصي اين رشته آمده است رابطه بين مشاهده تعداد اشيا پرنده ناشناخته u.f.o يا همان بشقاب پرنده با تعداد پاگنده (bigfoot) در ايالات مختلف امريكاست  در شكل زير رابطه اين دو متغير بين سال هاي  1997 تا سال 2007 است. هر نقطه نشان دهنده يك ايالت است همانگونه كه بصورت شهودي مشخص است يك را بطه معنادار مثبت بين مشاهده اين دو شيء وجود دارد، ايالت هاي مشاهده كننده بشقاب پرنده بيشتر همينطور تعداد پا گنده هاي بيشتري را مشاهده كرده اند و در ايالت هايي كه بشقاب پرنده كمتر ديده شده پاگنده كمتري هم ديده شده بطوري كه از 10 ايالت اول در مشاهده هر يك از اين موجودات 6 ايالت مشترك وجود دارد (Washington, Oregon, New Mexico, Alaska, Wyoming, and Colorado). اما آيا شما به بشقاب پرنده و موجود ناشناخته پا گنده اعتقاد داريد؟ اين مشاهدات چه اثري بر اعتقاد شما مي گزارد؟

negaheazad.wordpress.com

negaheazad.wordpress.com

negaheazad.wordpress.com

negaheazad.wordpress.com

اولا اگر شما معتقد باشيد گه پاگنده ها غير واقعي هستند (همانگونه كه تعدادي از اين موجودات ناشناخته لاستيكي در برخي ايالت ها از جمله جورجيا ديده شده اند) شايد نتيجه گيري كنيد كه بشقاب پرنده هم جعلي است زيرا در ايالتهايي كه تمايل بيشتري به ديده شدن پاگنده جعلي وجود دارد بشقاب پرنده بيشتري ديده شده

دوما ممكن است ايالت هاي با بيشترين مشاهده اشيا عجيب و غريب ايالت هاي مرموز تر شناخته شوند چون در اين ايالتها ما بيشترين مشاهدات غير طبيعي داشته ايم پس امكان ترديد بيشتر را براي اين مكان ها بالا مي برد و از اعتقاد شما مي كاهد.

سوما اگر اين موجودات واقعي باشند اين نمودار هرگز به ما توضيح نميدهد كه چرا در ايالتهايي كه پشقاب پرنده تمايل بيشتري به ابراز وجود دارد پا گنده هاي بيشتري هم ديده مي شوند و بالعكس در واقع اين رابطه همبستگي بين اين دو لزوما رابطه عليت را توضيح نميدهد.

چهارم برخي از اين ايالتهايي كه بيشترين مشاهده را داشته اند از اشتراكات برون مدلي برخوردار بوده اند براي مثال ايالتهاي (Washington, Oregon, Alaska, and Colorado)  در ميان ايالتهاي كمتر مذهبي امريكا هستند كه بعيد نيست كه بر اين مشاهدات بي اثر نباشد

نهايتا در عمده ايالتهاي مشاهده كننده  اين موجودات صنعت توريست يك مساله مهم است و اين ايالت ها ميزبان توريست هاي كنجكاو و از همه جا بي خبرند كه كيف پولشان را نه براي پيتزا بلكه براي احتمال ديدن چيز هاي عجيب و غريب حاضرند خالي كنند

negaheazad.wordpress.com

negaheazad.wordpress.com

پا نوشت: اين مطلب از وبلاگ اقتصاد عجايب برداشت شده است.