شب نيمه شعبان و اتمام22 سالگي من

اول- به اشتباه تصور ميكردم روز نيمه شعبان سالروز تولد من است اما از ظهر روز تولدم گذشته بود كه به تصور اشتباهم پي بردم حالا شب نيمه شعبان مصادف شده با اتمام 22 سالگي من. اگر 74 سال عمر كنم كه ميانگين اميد به زندگي ايرانيان داخل كشور است تقريبا 30% عمرم را گزران كرده ام !!! كه درصد كمي نيست به داشته هايم كه نگاه ميكنم كمتر از 30 درصد از 100 درصد مورد انتظاري است كه در عمرم انتظارش را ميكشم يعني با وجود اينكه 30 درصد از عمرم گذشته اما هنوز به 30 از انباشته اي كه از زندگي انتظارش را مي كشم نرسيده ام معنايش اين است در باقيمانده زنگي يا بايد تلاش بيشتري نسبت به قيد زماني كه در اختيار دارم داشته باشم يا اينكه در دوره هاي اينده سرمايه هاي انساني و فيزيكي من (human & physical capital) به بار خواهند نشست بهر حال در روز تولد من همه جا جشن و سرور است و اين جاي خوشحالي دارد منم عيد نيمه شعبان را به همه شما تبريك عرض ميكنم .

دوم- دوستان ما در محله براي جشن و سرور در نيمه شعبان از شيوه هاي كم مصرف انرژي استفاده كرده اند اين عكس ها را ببينيد

سوم: پس از ديدن عكس ها وقت كرديد پست قبلي را هم بخوانيد.